• +48 662 522 293
  • |
  • biuro@tniemycnc.pl

Frezowanie OSB

Frezowanie OSB

OOSB produkowane są jako płyty jedno- lub wielowarstwowe. Płyty jednowarstwowe znajdują zastosowanie jako warstwy środkowe sklejki. Płyty wielowarstwowe (najczęściej 3-warstwowe) zbudowane są w następujący sposób: wszystkie warstwy składają się z długich, wysmukłych wiórów (najczęściej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie małowymiarowego drewna okrągłego (kłody o długości z reguły 2,2 m). Skrawanie odbywa się wzdłuż przebiegu włókien, w kierunku stycznym. Warstwy zewnętrzne składają się z orientowanych w kierunku tzw. większej osi płyty (równolegle do przebiegu linii produkcyjnej). Co najmniej 70% wiórów musi być zorientowanych w tym kierunku, inaczej płyty nie można nazwać orientowaną. Wióry warstwy wewnętrznej zorientowane są najczęściej w kierunku prostopadłym w stosunku do wiórów warstwy zewnętrznej. Ze względu na pożądane właściwości płyt OSB ich spoiwem są różne żywice syntetyczne.

Budynek w technologii szkieletu stalowego z pokryciem ścian z płyty OSB
Płyty OSB podlegają następującemu podziałowi:
OSB/1: Płyty ogólnego zastosowania, przeznaczone do użytkowania w warunkach suchych.
OSB/2: Płyty nośne, warunki suche.
OSB/3: Płyty nośne, warunki wilgotne.
OSB/4: Płyty o podwyższonej zdolności przenoszenia obciążeń, warunki wilgotne..

Contact Form

Contact Us

Back to Top